Varpsund skjutbana

Telefon: 0171-142240

varpsund@varpsund.se

Google+

NYTT HÖGT FASANTORN


Vi har nu fått upp vårt fantastiska fasantorn, ett av de högsta i Sverige!!
Höjden blir 45 meter +, med utmanade sidoduvor.
Kom och prova, banan är öppen året runt.


Dela med er: