På anläggningen kan vi nu erbjuda,
Terminskurs 7 gånger under en termin, kostnad 3000
Distanskurs 2 träffar sedan självstudier över nätet, kostnad 4000

På alla kurser tillkommer kostnad för litteratur och uppskjutning