Varpsund skjutbana

Telefon: 0171-142240

varpsund@varpsund.se

Google+

Kostnad för skytte på Varpsund 2017

Biografen Varpsund

Måndag till fredag 09.00 - 12.00, 1200 kronor/timme
Måndag till fredag 12.00 - 18.00, 1700 kronor/timme
Lördag till söndag 09.00 - 20.00, 2200 kronor/timme
Kvällstid, 2200 kronor/timme
Lånevapen, 250 kronor/timme
Biografen är öppen måndag till söndag mellan 09.00 och 20.00

Medlemmar har tillgång till kostnadsfria lånevapen.

Sportingbana Varpsund

Alla tider:
Ej medlem: 160 kronor serien i kaliber 12
180 kronor serien i kaliber 20
Medlem: 120 kronor serien i kaliber 12
140 kronor serien i kaliber 20

Varje serie består av 25 duvor och 25 patroner
Skjuttider:
Måndag - Torsdag 9.00 - 19.00
Fredag 9.00 - 17.00
Lördag & Söndag 9.00 - 15.00

Instruktör: Ej medlem 850 kr/timma
Medlem 750 kr/timma
All priser inklusive moms.

Älgbana Varpsund


Alla tider: 1500 kronor/timme
För medlemmar 1350 kronor/timma

Inskjutningstunnel Varpsund

Alla tider - 500 Kronor/ 30 min
Gratis för medlemmar begränsat till 30 min.

Ammunition

Hagelskytte får endast ske med banans egen ammunition.
Kulskytte får endast ske med helmantlad ammunition.
Vi vill undvika "smutsig" ammunition, som podium, partisan, försvarets, detta för allas trevnad.
Vi tillhandahåller därför "ren" ammunition till bra pris.

Vi har ammunition till alla vanliga kalibrar.
30-06 20 skott 200 kronor
308 20 skott 200 kronor
8x57 js 20 skott 195 kronor
9,3x62 20 skott 300 kronor
300 wm 20 skott 255 kronor